Regulamin sklepu

Regulamin sklepu persymona.pl

Sklep internetowy persymona.pl działający pod adresem www.persymona.pl, prowadzony jest przez firmę PATER Przemysław Pater, z siedzibą w Kościanie, przy ul. Szkolnej 35/17,
nr NIP 698 143 31 08.

Słownik:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.persymona.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient – osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna dokonująca zakupów w Sklepie;

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień;

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe
lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line,
za pośrednictwem systemu Centrum Rozliczeniowego Dotpay;

Punkt Odbioru osobistego –  miejsce w którym można odebrać zamówienie zrealizowane przez Sklep, magazyn firmy, 64-000 Kościan ul. Bączkowskiego 13.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.persymona.pl.
 2. Zamówienia od Klientów są realizowane przez stronę internetową www.persymona.pl.
 3. Usługi elektroniczne świadczone są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 5. Oferta Sklepu nie jest ofertą magazynową – tzn. nie wszystkie produkty są dostępne „od ręki”.
 6. Sklep nie realizuje zamówień złożonych wyłącznie za pośrednictwem telefonu. Wymagane jest potwierdzenie zamówienia na formularzu znajdującym się na stronie www.persymona.pl lub
  e-mailem.
 7. Ceny produktów wyświetlane na stronie www.persymona.pl są cenami brutto.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub
  u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 9. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu)
  i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy
  w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych
  od anulowania zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia przez stronę www.persymona.pl zamówienie zostanie uzupełnione przez Sklep o ewentualne koszty transportu.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Wszystkie informacje dotyczące wykonania zamówienia, wysyłki lub terminu dostarczenia przekazywane są Klientowi drogą elektroniczną.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przesunięcia lub wstrzymania terminu realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta w przypadku nieuregulowanych przez niego płatności.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do błędów na stronie (błędne ceny i/lub opis produktu), dlatego każdorazowo zamówienia są sprawdzane przez obsługę sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian bez obowiązku informacji. Uprawnienie powyższe nie ma wpływy na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

WYSYŁKA

 1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta
  w zależności od wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.
 2. Koszty transportu kalkulowane są według cennika Poczty Polskiej i będzie wymagał akceptacji Klienta. Koszty dostawy ponosi Klient.
 3. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w punkcie sprzedaży, tj. 64-000 Kościan, ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 13. Po skompletowaniu zamówienia obsługa Sklepu skontaktuje się z Klientem celem ustalania terminu odbioru towaru.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

– płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w przypadku osobistego odbioru w punkcie sprzedaży.

– przelew elektroniczny, bankowy lub karta kredytowa. W przypadku wyboru tej formy płatności Klient jest zobowiązany do wpłaty 100% wartości zamówionego towaru po zatwierdzeniu zamówienia przez Sklep. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji wpłaty zaliczki od operatora płatności.

– płatność gotówką dokonana bezpośrednio w punkcie sprzedaży. W przypadku wyboru tej formy płatności Klient jest zobowiązany do wpłaty 100% wartości towaru.

 1. Klient dokonuje przelewu tytułem zapłaty za zamówiony towar na rachunek bankowy o numerze:

58105015331000009705523612

wskazując odbiorcę: PATER Przemysław Pater, ul. Szkolna 35/17, w tytule przelewu należy podać nr zamówienia.

 1. Klient nie ma obowiązku przesyłania potwierdzenia dokonania wpłaty.
 2. Płatności elektroniczne, tj. rozliczenie transakcji kartą kredytową oraz przelewem elektronicznym przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 3. W przypadku powstania nadpłat na koncie Klienta w związku z płatnościami za zamówione towary Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakupy w Sklepie lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty. Zwrot nadpłaty następuje przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta. Ze względu na bezpieczeństwo środków pieniężnych Klienta polecenie zwrotu nadpłaty może nastąpić po otrzymaniu decyzji od Klienta drogą mailową wysłanego z konta e-mail zarejestrowanego
  w Sklepie. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu.

REKLAMACJE

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancje jakości producenta/dystrybutora.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia
  w dostarczonym towarze wad fabrycznych, niezgodności towaru z towarem zawartym
  w zamówieniu. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną pod adres punktu sprzedaży Sklepu: 64-000 Kościan, ul. Bączkowskiego 13.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 1. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki
  z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty transportu reklamowanego towaru do siedziby Sklepu ponosi reklamujący. Wartość reklamowanego towaru Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 2. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu.
 4. Zgłoszenie wad ilościowych nastąpić powinno dla swej ważności przy odbiorze wyrobów poprzez sporządzenie pisemnego protokołu podpisanego przez Zamawiającego i przewoźnika.
 5. Wady części dostarczonego towaru nie uprawniają do reklamowania całości.
 6. Rezygnacje z zamówienia, którego realizacja nie została rozpoczęta Klient powinien zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu: +48 601707466 lub +48 698219303, lub e-mailem wraz
  z podaniem numeru zamówienia lub danych zamawiającego.
 7. Reklamacje rozpatrywane mogą być tylko po pełnej zapłacie za zakupione produkty. Termin rozpoczęcia procedury reklamacyjnej rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym.
 8. Sklep gwarantuje prawo zwrotu lub wymiany zakupionego towaru w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania przyczyny. Prawo to dotyczy wyłącznie konsumentów. Warunkiem zwrotu lub wymiany towaru jest to, aby zwracany towar był w stanie nieuszkodzonym, nieużywanym, czystym, pozbawionym zapachu (np. kremy, perfumy), wraz z oryginalnym (nie pogiętym) opakowaniu producenta. Ponadto towar powinien posiadać oryginalne metki oraz wszystkie dodatkowe akcesoria, jeżeli były takie w zestawie.
 9. Każdy towar zwracany do naszego Sklepu, przed jego przyjęciem jest sprawdzany, jeśli powyższe warunki nie są dotrzymywane to zwrot nie zostanie przyjęty.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest PATER Przemysław Pater, z siedzibą w Kościanie, przy ul. Szkolnej 35/17, nr NIP 698 143 31 08
 2. Przekazane nam dane będą wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały przekazane.
 3. Dane osobowe zbierane będą i przetwarzane wyłącznie przez właściciela sklepu. Dane te zbierane będą w celu realizacji zamówień dokonywanych w sklepie
 4. Administrator zbiera dane z należytą starannością, na czas wykonania czynności wskazanych w punkcie 3 i realizacji wynikających z tych czynności usług.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.
 6. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).
 8. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 3. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.
 9. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem kancelarie rachunkowe, firmy hostingowe oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 3.
 10. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę persymona.pl ma prawo do:

– bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,

– prawo dostępu,

– prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,

– prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do sprzeciwu,

– prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu

 1. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane użytkowników strony persymona.pl mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, Google Adwords, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie persymona.pl wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

 1. Ze względu na możliwość uszkodzenia produktów podczas transportu należy sprawdzić paczkę – otworzyć – w obecności kuriera lub na poczcie i w przypadku stwierdzenia szkody sporządzić protokół szkody. Proces reklamacyjny wobec firmy spedycyjnej/poczty może być rozpoczęty tylko po dostarczeniu przez klienta protokołu szkody, trwa od 1-3 miesięcy i klient jest powiadamiany o uznaniu/nie uznaniu reklamacji poprzez e-mail.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sklepem Internetowym persymona.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką paragonu/dowodu zakupu.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Firma PATER Przemysław Pater zastrzega sobie prawo do:

– zmiany cen oraz towarów w ofercie sklepu bez uprzedzenia i w dowolnej chwili,

– wycofania poszczególnych produktów z oferty Sklepu Internetowego,

– wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu Internetowego,

– przeprowadzania, zmian oraz odwoływania akcji promocyjnych,

– realizacji dużych zamówień w osobnych partiach,

– wydłużenia terminu realizacji zamówienia z powodów niezależnych od persymona.pl.

 1. Firmie PATER Przemysław Pater przysługuje prawo odstąpienia w całości od lub w części od realizacji potwierdzonego zamówienia bez podania przyczyny, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło potwierdzenie zamówienia przez Sklep. Z tytułu odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia Zamawiającemu nie przysługują wobec Sklepu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Powyższe ograniczenia nie dotyczą zwrotu zaliczki.
 2. Klient, który założył konto w systemie sklepowym persymona.pl, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych.
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Firmy PATER Przemysław Pater.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.persymona.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH